NEWCAREERS

Als oprichters van NewCareers hebben wij vanuit verschillende invalshoeken; de mens & organisatie, het belang van (loopbaan-)ontwikkeling en mobiliteit ervaren. Op basis hiervan hebben wij een visie en aanpak ontwikkeld waar wij in geloven. Een praktische, resultaatgerichte aanpak waarin de mens centraal staat. Wij weten wat werkt! Graag dragen we daarmee bij aan het verhogen van de inzetbaarheid, werkgeluk en wendbaarheid van mensen en organisatie(s).  Aangezien elk mens en elke organisatie uniek is, is onze aanpak altijd maatwerk.

MOBILITEIT

Het tempo waarin de arbeidsmarkt en de marktomstandigheden veranderen neemt snel toe. Dat kan vragen oproepen zoals: ‘’Hoe bereid ik mijn werknemers daar op voor? Hoe blijven zij gezond en gemotiveerd aan de slag? Wat is daar voor nodig? Hoe zorg ik ervoor dat (loopbaan-) ontwikkeling en mobiliteit hoog op de agenda komt en blijft? 

Ook als werkende word je hierdoor uitgedaagd: ‘Hoe blijf ik aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt? Welke vaardigheden moet ik ontwikkelen? Wat past goed bij mij? Waar kom ik het beste tot mijn recht? Waar krijg ik energie van?’

OUTPLACEMENT

Gemotiveerde, talentvolle en toegewijde medewerkers hebben uw organisatie succesvol gemaakt. Medewerkers die ongetwijfeld ook elders van grote toegevoegde waarde kunnen zijn. Liever neemt u geen afscheid. Maar als het dan toch moet, dan doen wij alles wat in ons vermogen ligt om hen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe, duurzame, baan.

COACHINGS- EN TRAININGSAANBOD

Ons gevarieerde coachings- en trainingsaanbod wordt uitgevoerd door ervaren en professionele loopbaancoaches en trainers.  Het aanbod kan daarnaast aangepast worden aan de specifieke vraag vanuit een organisatie of werknemer. 

BAS SIMONS
SR MANAGER HR ADVICE & WORKFORCE SCHIPHOL GROUP

Samenwerken met NewCareers betekent dat je kiest voor betrokken experts in het werkveld van arbeidsmobiliteit (gedwongen en vrijwillig) die over een uitstekend productportfolio beschikken. Onderscheidend is dat wat NewCareers je aanbiedt niet een standaardpakket is: je krijgt maatwerk aangeboden nadat er eerst een scherpe analyse is gemaakt van wat je nodig hebt om tot goede resultaten te komen. En het blijft niet bij maatwerk, ze adviseren ongevraagd over wat zij denken dat nodig is om tot betere resultaten te komen. En dat is wat je nodig hebt, een partij die kritisch meedenkt en je op een prettige manier in hun argumenten en overwegingen meeneemt. De professionaliteit, snelheid, moderne tooling zijn daarbij veel genoemde zaken. 

AART SLAGT
EVP HR & INDUSTRIAL RELATIONS KLM

Christine heeft tot grote tevredenheid het Transitiecentrum van KLM opgezet en gerund van 2016 tot 2020. Indertijd voor KLM een nieuw concept waarbij boventallige KLM-ers, binnen het KLM-dienstverband, konden werken aan hun nieuwe loopbaan binnen of buiten KLM. Christine heeft dit Transitiecentrum van KLM tot een waar succes gemaakt. Succesvol voor zowel het bedrijf KLM (want overgrote deel heeft een nieuwe bestemming gevonden) als succes voor de boventallige KLM-medewerkers (want ondanks de moeilijke situatie hebben zij de begeleiding steeds als zeer professioneel en respectvol gewaardeerd). Christine heeft hierbij zeer professioneel samengewerkt met alle stakeholders (medewerkers, management, medezeggenschap, bonden, KLM business en externe leveranciers). Mooi om te zien dat zij haar eigen pad kiest en het Transitiecentrum , ongetwijfeld succesvol, zelfstandig voortzet. 


OVER ONS

NewCareers is voortgekomen uit het KLM Transitiecentrum waar in de afgelopen jaren ruim 700 KLM en Schiphol medewerkers succesvol begeleid zijn naar ander werk. Wij beschikken hierdoor over jarenlange ervaring met outplacement- en loopbaanbegeleiding. Wij geloven in de kracht van (het opbouwen van) een sterk netwerk en samenwerking van bedrijven en instellingen in een sector of branche. Maar ook het bouwen van loopbaanbruggen buiten een branche of sector. Dit biedt maximale ontwikkel- en loopbaankansen.

Onze roots liggen in de luchtvaarsector waar wij dit vormgeven in samenwerking met oa Luchtvaart Community Schiphol en haar partners. We werken samen met een mooi team van ervaren loopbaancoaches en trainers. Wij zijn gevestigd in The Base op Schiphol, maar kunnen ook bij u op de locatie aan de slag. Daar waar nodig of passend werken we online.